• darkblurbg
    voor vastgoed met een sociale én economische waarde

Complexe opgaven oplossen met de juiste visie en vastgoedstrategie,
innovatieve concepten én goed management

Zorgaanbieders in continue beweging

De zorg is al een tijd continu in beweging. Er vinden grote veranderingen plaats, ingegeven door sociaal-maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen. De continuïteit van de grote instituten is niet meer vanzelfsprekend en soms zelfs ongewenst. Steeds meer professionals en zorgconsumenten komen met nieuwe ideeën en organisatievormen om een huisvesting- of zorgaanbod op een andere manier te organiseren. Grote organisaties worden gedwongen om anders dan de traditionele manieren hun koers en strategie te bepalen. Dit vraagt bereidheid om veranderingen te omarmen en vaardigheden om ruimte te maken voor nieuwe impulsen in de strategievorming, voor de marktpositionering en samenwerking met bekende en nieuwe spelers. In dit proces komen veel vragen op zowel vanuit de invalshoeken van de organisatie, doelgroepen, type vraag naar huisvesting en zorg, als vanuit de invalshoek van het bestaand vastgoed en de transformatiemogelijkheden daarvan.

Uitdagende opgave voor woningcorporaties

Beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid zijn naast financiën bekende strategische thema’s voor woningcorporaties. Naast de aandacht die deze thema’s vragen moet ook aandacht zijn voor de grote duurzaamheidsopgave maar ook een opgave gerelateerd aan zorg en welzijn.

Door de verschuiving naar meer ‘zorg thuis’ hebben woningcorporaties steeds meer te maken met een groeiende groep huurders die als kwetsbaar kunnen worden gezien. Het zijn mensen die geacht worden zelfstandig te huren maar in veel gevallen niet zelfstandig kunnen leven. Woningcorporaties moeten dan ook meer rekening gaan houden met doelgroepenbeleid en samenwerking met zorg en welzijn partners om deze groepen op een goede manier te huisvesten en te ondersteunen.

Ziet kansen waar anderen ze laten liggen

Conceptontwikkeling

Durven we uit de box van kaders en regels te stappen om opnieuw betekenis te vinden?

De decentralisatie van een groot deel van de zorg en de overhevelingen naar de gemeenten hebben een grote transitie in gang gezet. Gemeenten, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en cliëntorganisaties: iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om betaalbare huisvesting te realiseren en om zorg in de wijk dicht bij mensen te organiseren.

Kennismaken?