• darkblurbg
    Over mij
    In de vele maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen die ik meemaak probeer ik nieuwe kansen te vinden om dingen anders te organiseren en anders te doen.

Aziza Aachiche

Ik voel een grote maatschappelijke betrokkenheid en zet mij in voor de ontwikkeling van nieuwe vormen voor zorg en of huisvesting voor kwetsbare mensen in de samenleving, of mensen die tijdelijk in een kwetsbare situatie terecht komen. Ik zoek daarbij naar samenwerking met en tussen zorgaanbieders, huisvesters, ontwerpers, gemeenten en andere maatschappelijke en commerciële organisaties. Ik heb bewust gekozen voor het maatschappelijke domein. Ik maak veel veranderingen mee en ik zie veel maatschappelijke ontwikkelingen die kansen bieden om dingen anders te organiseren en anders te doen.

Na de opleiding Bouwkunde aan de TUE en 2 jaar in de bouw en ontwikkeling werk ik al geruime tijd in het domein huisvesting en zorg, op het snijvlak van gebruiker-organisatie-vastgoed. Ik heb verschillende zorgorganisaties en woningcorporaties geadviseerd en ondersteund bij hun vraagstukken van strategie tot project en van organisatieverandering tot werkplekontwikkeling. Mijn achtergrond en interesse in bouwkunde en organisatiekunde hebben mij altijd in staat gesteld om aandacht te hebben voor mensen, processen en vastgoed. Ik zie huisvesting als de verbinding van mensen met hun (gebouwde) omgeving. Die verbinding wordt gecreëerd door interactie en gebeurtenissen gepland en ongepland, en door de invloed van mens op omgeving en vice versa. Strategieën, processen en managementmethodieken zijn tools om die verbinding te maken en positieve invloed op het welzijn te blijven bewerkstelligen. 

 

 

 

 

“In deze tijd van grote veranderingen binnen de zorg en de volkshuisvesting is het belangrijk om je toegevoegde waarde als organisatie en als professional te herdefiniëren "

 

 

 

 

Kennismaken?