• darkblurbg
    De juiste vrouw voor de juiste opgave?

Interim management

Veel raden van bestuur en managementteams staan onder druk. Er liggen verschillende opgaven op de agenda. Als er iemand wegvalt, moet er snel vervanging komen. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Door een intensieve inzet in een bepaalde periode en verantwoordelijkheid te hebben kan meer bereikt worden dan met alleen advieswerk. Door mijn expertise en ervaring ben ik in staat om snel in een organisatie te stappen en als vastgoedmanager een huisvestingsopgave op te pakken.

Tijdelijk management

Verantwoordelijkheid nemen en dingen realiseren

Wanneer er tijdelijk een functie vervuld moet worden, is het belangrijk om snel te kunnen stappen in een 'rijdende trein'. Anders dan in een adviesrol, is het in de rol van interim manager mogelijk om verantwoordelijkheid te nemen binnen de organisatie. Daarbij hoort ook het eventueel leiding geven aan een afdeling binnen de lijnorganisatie of aan een programma of proces. In onderling overleg bepalen we de opgave en het tijdspad en maken we afspraken over de te verwachte resultaten.

 

Complexe projecten

Structuur brengen en helderheid creëren

Huisvestingsprojecten kunnen soms complex en omvangrijk zijn. En vaak gaan ze gepaard met een organisatieverandering. Er is niet altijd de juiste kennis en capaciteit aanwezig om dit soort projecten te managen. Een externe met brede ervaring is vaak in staat met minder inzet een project of proces vlot te trekken.

Kenmerkend voor complexe omvangrijke projecten is in mijn visie de samenhang met de lijnorganisatie, de vaak met het project gepaard gaande organisatieverandering en de samenwerking met externen. De aanpak van de businesscase en projectplan, het op het juiste moment opzetten van een passende projectorganisatie en het formuleren en bewaken van de specifieke projectkaders zijn essentieel voor het slagen van het project. In mijn aanpak besteed ik aandacht aan:

  • Goede participatie van de doelgroep en professionals uit de organisatie
  • Het uitdagen van ontwerpers
  • De juiste ontwikkel- en realisatiestrategie
  • Risicomanagement
  • Stakeholdersmanagement

 

Coaching projectmanagers

Minimale inzet, veel impact 

Veel organisaties hebben eigen projectmanagers, die extra coaching nodig hebben om complexe projecten te managen of op onderdelen extra expertise nodig hebben. Afhankelijk van de behoefte binnen uw organisatie kan ik coaching bieden aan projectmanagers of projectleiders zodat het project beheersbaar blijft.

Vragen over invulling van tijdelijk management?