• darkblurbg
    Laten we samen zoeken naar de juiste toegevoegde waarde

De huidige ontwikkelingen in het maatschappelijke domein, en specifiek in de zorg en de volkshuisvesting, vragen om anders denken en anders handelen. Overheidsmaatregelen en beleidswijzigingen zorgen voor veel onzekerheid: doe ik nu wel het goede? wat willen de (potentiële) huurders of zorgconsumenten eigenlijk? Verantwoordelijkheden over investeringsbeslissingen geven soms stress: is dit wel verantwoord? kan ik het betalen? Is het wel toekomstbestendig? Ik help antwoorden te krijgen op deze vragen.

Visie en strategie

Ik help zorgorganisaties en woningcorporaties hun huisvestingsvisie te formuleren en de vastgoedstrategie te ontwikkelen. Ik ga met u als bestuur en management in gesprek om dit te doen volgens een voor uw organisatie passend proces en werkvorm, afhankelijk van uw situatie, fase in het strategieproces, ambities en aanwezige kennis en capaciteit.  

Lees meer

Conceptontwikkeling

De decentralisatie van een groot deel van de zorg en de overhevelingen naar de gemeenten hebben een grote transitie in gang gezet. Gemeenten, zorginstellingen, thuiszorgorganisaties, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en cliëntorganisaties: iedereen is op zoek naar nieuwe manieren om betaalbare huisvesting te realiseren en om zorg in de wijk dicht bij mensen te organiseren.

Lees meer

Interim management

Veel raden van bestuur en managementteams staan onder druk. Er liggen verschillende opgaven op de agenda. Als er iemand wegvalt, moet er snel vervanging komen. Soms zijn ook aanvullende competenties nodig. Door een intensieve inzet in een bepaalde periode en verantwoordelijkheid te hebben kan meer bereikt worden dan met alleen advieswerk. Door mijn expertise en ervaring ben ik in staat om snel in een organisatie te stappen en een huisvestingsopgave op te pakken.

 Lees meer

Wil je meer weten over de dienstverlening?